Issue 4, 1957


Литературна мисъл
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Искра Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Камен Зидаров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев. Стил и художественост
Георги Димов. Историческа достоверност и художествена образност
Камен Зидаров. Драматургическите опити на Вапцаров
Тодор Павлов. Творческото поетично дело на Младен Исаев

Проблеми на съвременната литературна наука
Искра Панова. На дискусията върху реализма в Москва

Материали и документи
* * * Българо-съветски литературни отношения
Иван Сарандев. Непубликувани материали за Боян Пенев около смъртта и погребението на Пенчо Славейков в Италия
* * * Антон Страшимиров за себе си

Преглед
Емил Георгиев. Пред IV Международен конгрес на славистите в Москва
Ефрем Каранфилов. Лириката на Георги Джагаров
Желю Авджиев. Принос в изучаването на Стоян Михайловски