Issue 3, 1957


Литературна мисъл
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ламар
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ганка Найденова-Стоилова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Дарковски
info@litmis.eu
Институт за литература
Добрин Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Против ревизионизма в естетиката
Тодор Павлов. Към въпроса за естетиката като наука [Продължение]
Борис Делчев. Димитър Бояджиев
Добрин Спасов. Някои аспекти на комичното
Кирил Дарковски. Фройдизмът и изкуството

По следите на една дискусия
Минко Николов. Действително новаторство или естетическа реставрация?

Творческа анкета
Ганка Найденова-Стоилова. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев [Продължение]

Материали, документи и спомени
Ламар. Бележки от Октомврийската революция
Желю Авджиев. За отношението на Георги Бакалов към българските писатели от 90-те години на миналия век

Преглед
Пантелей Зарев. Труд за виден представител на българската литературна наука
Розалия Ликова. Неспокойната пролет на едно творческо начало
Илия Конев. Югославски изследвания за българо-сръбските културни и литературни връзки през XIX в.