Issue 1, 1997-1998


Литературна мисъл,  1, 1997-1998
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Боян Манчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Тончо Жечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ванда Смоховска-Петрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Амелия Личева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Русков
info@litmis.eu
Институт за литература
Десислава Атанасова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Тончо Жечев, Романът на Института за литература
Toncho Zhechev, The Novel of the Institute of Literature

Summary


Дочо Леков, Отломки от възпоминания за личности, издания, институции
Docho Lekov, Fragments of Memories about Persons, Publications, Institutions


Ванда Смоховска-Петрова, Институт за литература без небе
Wanda Smochowska-Petrowa, Institute of Literature without Heaven


Йордан Василев, Институтът като инициатор на научни изследвания
Yordan Vassilev, Yordan The Institute as Initiator of Scientific Researches


Валери Стефанов, Благовест Златанов, Амелия Личева, Погледи отвън
Valery Stafanov, Blagovest Zlatanov, Amelia Licheva, Looks from Outside


Боян Ничев, Българско литературознание или литературознание по български
Boyan Nichev, Bulgarian Literary Studies, or Literary Studies in Bulgarian


Милена Цанева, За подписа „Г. З-ч" или за „черните дупки" в литературната история
Milena Tsaneva, About the Signature „Г. З-ч", or about the "Black Holes" in the Literary History


Рая Кунчева, Яворовият свободен стих
Raya Kouncheva, Yavorov's Free Verse


Валери Стефанов, Парфюм и ум в „Маска"-та на Яворов
Valery Stafanov, Scent and Sense in Yavorov's "Mask"


Страшимир Цанов, Мистическата същност на любовта в Яворовата поезия
Strashimir Tsanov, Mistical Character of Love in Yavorov's Poetry


Иван Русков, Locus Amoenus и диалогът между класическо и модерно при конципирането на пейзажа в поезията ни
Ivan Ruskov, Locus Amoenus and the Dialogue between Classical and Modern in the Concept of Landscape in Bulgarian Poetry


Благовест Златанов, Реторика на нарацията и „Неразделни" на Пенчо Славейков
Blagovest Zlatanov, Rhetoric of Narration and Pencho Slaveikov's Poem "Inseparable" ("Nerazdelni")


Никита Нанков, „Начален монумент пред прага на един нов обет": Гео Милев и Едгар По
Nikita Nankov, Geo Milev and Edgar Poe


Боян Манчев, Екзистенциалният преход в романа „Идиот"
Boyan Manchev, Existencial Transition in Dostoievsky's novel "Idiot"


Десислава Атанасова, Познати ли са били пространните жития на Константин-Кирил и Методий в Чехия през Х-ХI в.
Dessislava Atanasova, Were the Lives of Constantine-Cyril and Methodius known in Czechia in XXI century


Красимир Станчев, Една италианска история на руската литературна цивилизация
Krassimir Stanchev, An Italian History of Russian Literary Civilization