Issue 6, 1993


Литературна мисъл,  6, 1993
Василка Тъпкова-Заимова
info@litmis.eu
Институт за литература
Василий Велики
info@litmis.eu
Институт за литература
Бонавентура
info@litmis.eu
Институт за литература
Анселм от Кентьръбъри
info@litmis.eu
Институт за литература
Майстер Екхарт
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоянка Бабалиевска
info@litmis.eu
Институт за литература
Аделина Ангушева
info@litmis.eu
Институт за литература
Милена Събкова-Беновска
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Мирчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Роже Драгонети
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Св. Василий Велики, Шестоднев. Девет беседа върху сътворението
St. Vasil the Blessed, Hexaemeron. Nine Treatises on Creation

Бонавентура, Четвърто теологическо слово: Един е вашият учител - Христос
Bonaventura, Fourth Theological Discourse: Your Teacher is One - Christ

Анселм от Кентьръбъри, Диалог за истината
Anselm of Canterbury, A Dialogue on Truth

Майстер Екхарт, Блажени бедните духом (Beati pauperi spiritu)
Master Ecuhart, Blassed are the Poor in Spirit (Beati Pauperi Spiritu)

Стоянка Бабалиевска, Модели и типове моделиране на житийного повествование
Stoyanka Babalievska, Models and Types of Modelling in Hagiographies

Аделина Ангушева, Структурни особености на гадателните книги в старобългарската литература
Adelina Angusheva, Structural Specificities of Divining Books in Old Bulgarian Literature

Милена Беновска-Събкова, Свети Илия в светлината на проблема за синкретичного християнство
Milena Benovska-Subkova, St. Iliya. From the Perspective of the Questions of Syncretic Christianity

Василка Тьпкова-Заимова, Мирът и войната във византийската и българската историко-апокалиптична книжнина
Vassilka Tupkova-Zaimova, War and Peace in Byzantine and Bulgarian Historical Apocalyptic Literature

Елка Мирчева, Проблеми на българската литература от XVII - XVIII век в светлината на общи балкански и европейски процеси
Elka Mircheva, Problems of Bulgarian Literature of the XVIth. - XVIIIth. Centuries. From the Perspective of General Balkan and European Developments

Роже Драгонети, На границите на поетическия език
Roget Dragonetti, On the Boundaries of Poetic Language

Годишно съдържание на списание "Литературна мисъл" за 1993 година
The Annual Contents of Literatuma Misal for 1993