Issue 3, 1993


Issue 3, 1993
Мирослав Дачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Амелия Личева
info@litmis.eu
Институт за литература
Доротея Добрева
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Каранов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
А. Н. Веселовски
info@litmis.eu
Институт за литература
У. X. Одън
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Михайловска
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Блажева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Феминизъм / Feminism

Милена Цанева, Между „Вечната” и „Святата” (За нравствено-психологическите измерения на женствеността в поезията на Багряна)
Milena Tsaneva, Between the „Eternal” and the „Sacred” (On the Moral and Psychological Dimensions of Femininity in the Poetry of Bagryana)

Миглена Николчина, Отвикване от езика („Глъбини” на Дора Габе)
Miglena Nikolchina, Disuse of Language („Depths” by Dora Gabe)

Амелия Личева, За „великите майки” и техните български литературни синове
Amelia Licheva, On „Great Mothers” and Their Bulgarian Literary Sons

Благовест Златанов, Баба Марга или Йокаста като текст
Blagovest Zlatanov, Grandmother Marga or Jocasta as Text

Милена Кирова, Самодивата и огледалото (Два модела за идентификация на жената в българския фолклор)
Milena Kirova, The Wood Nymph and the Mirror (Two Models for the Identification of Women in Bulgarian Folklore)

Доротея Добрева, Пази, боже, от женска беля! (Образът на жената в българската анекдотична традиция)
Dorothea Dobreva, God Keep You from Woman Trouble! (The Image of the Woman in the Bulgarian Anecdotal Tradition)

* * *

Мирослав Дачев, Speculum Speculorum (Маргиналии по страниците на българския символизъм)
Miroslav Dachev, Speculum Speculorum (Marginalia on the Pages of Bulgarian Symbolism)

Константин Каранов, Яловата кукувица и безграмотната сврака. Спиралното напрежение от „Чичовци” до „Хора и свраки”
Konstantin Karanov, The Barren Cuckoo and the Illiterate Magpie. The Spiral of Suspense from „Chichovtsi” to „People and Magpies”

Българското възраждане и Европа / The National Revival and Europe

Дочо Леков, Българската литературна интелигенция през Възраждането и проблемът Русия - Западна Европа
Docho Lekov, Bulgarian Literary Intellectuals in the National Revival and Question Russia - Western Europe

Румяна Дамянова, Чуждото - страх и влечение
Rumyana Damyanova, The Foreign - Fear and Attraction

Лидия Михова, За метаморфозите на своето и чуждото в културните и художествените представи през Възраждането
Lidia Mihova, On the Metamorphoses of Native and Foreign in the Cultural and Artistic Conceptions of the National Revival

* * *

А. Н. Веселовски, Езикът на поезията и езикът на прозата (Из „Историческа поетика”)
A. N. Vesselovsky, The Language of Poetry and the Language of Prose (From: „Historical Poetics”)

У. X. Одън, Четири вида мистични преживявания
W. H. Auden, Four Types of Mystical Experience

In memoriam

Елена Михайловска, За Петьр Динеков — две години след като го няма между нас, но и за изворите на българската култура и духовност
Elena Mihailovska, Petur Dinekov — Two Years Without Him, but, Also, on the Sources of Bulgarian Culture and Spirituality

Ваня Бояджиева, Когато си спомням... (Мария Блажева, 19.XI.1921 - 7.1.1993)

Vanya Boyadjieva, When I Remember... (Maria Blazheva, November 19,1921 - January 7, 1993)