Issue 4, 1990


Литературна мисъл
Галин Тиханов
Queen Mary University of London
Евгения Панчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Венета Янкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Памуков
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Запрянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Павел Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жак Битев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Красимир Стоянов. Проблемът за твореца в поезията на Пенчо Славейков
Милена Кирова. С разум и съвест (Екатерина Каравелова)
Йордан Запрянов. Софроний и новото литературно качество
Евгения Панчева. Марлоу и трансформациите на пасторалния свят
Красимир Делчев. Съмнение в човешката природа (Въображаеми възражения на Достоевски срещу Декарт)
Емилия Алексиева. Горки и Тургенев (Концепцията за човека в разказите Страсти муцунести и Живи мощи)
Жана Николова-Гълъбова. Дневникът като соционалнопсихологическа хроника и философско-естетическа категория

Трибуна на студенти литератори
Галин Тиханов. Човекът и светът в Чичовци

Научни съобщения
Стефан Памуков. Непубликувани писма на Тодор Влайков
Венета Янкова. Народното житие на Иван Рилски и неговата дамаскинска преработка

Литературни списания от СССР, Румъния, ГДР и САЩ

Преглед
Павел Стефанов. Нов опис на древните ръкописи в ЦГАДА - Москва
Жак Битев. Изкуство на интервюиста (Bernard Pivot, Écrire, lire et en parler... Camilo Jose Cela, Conversaciones espanolas)

Хроника
Виолета Кунева. Научна конференция по случай 80-годишнината от рождението на Никола Вапцаров
Богомил Попов. Дискусия Основни етапи, процеси и тенденции в съвременната българска литература след 9. IX. 1944 г. и тяхната литературно - критическа интерпретация