Issue 10, 1990


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Мирослав Дачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Радостин Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Свилен Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ян Мукаржовски
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Бечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Росен Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенка Ватова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Трайкова
Институт за литература
Маринели Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Едвин Сугарев. Младите литературоведи и старият им клуб

Основи
Рая Кунчева. Как работят понятията жанр и стил?
Мирослав Дачев. В търсене на „друг” поетичен език
Ангел Ангелов. Възгледът на Юнг за поетическото произведение
Камен Михайлов. Динамика на литературните стереотипи

Сюжети
Лидия Михова. „Цикълът” в популярните четива през Възраждането
Николай Аретов. Убийство по български. Сюжети с престъпления в белетристиката от втората половина на XIX в.
Константин Бечев. Комуникативна стратегия на тривиалното четиво-между фолклорния стереотип и литературни конвенции
Маринели Димитрова. В търсене на типа герой
Пенка Ватова. Пътят към една книга за българите. Наблюдения върху народоведското творчество на Антон Страшимиров по времето на Първата световна война
Свилен Каролев. За премълчаването на Никола Вапцаров и „прозаизацията” на поезията ни
Радостин Русев. „Новата вълна” в руската проза и съвременният литературен процес

Профили
Георги Атанасов. Ангелаки Савич – биографични бележки

Посоки
Иван Младенов. Семиотика, сега!

Из световното литературознание: семиотика
Ян Мукаржовски. Изкуството като семиотичен факт
Юлия Кръстева. Из Езикът, този непознат

Научни съобщения
Христо Манолакев. За източника на „Сирота Цветана”
Росен Тахов. Дуелът Иван Вазов – Петко Славейков (из историята на една вражда)

Преглед
Елка Трайкова. Литературната критика като изповед (Мнения от Йордан Василев)
Данчо Господинов. „Хронотопите” на средновековната менталност (Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства от А. Я. Гуревич)