Issue 6, 1990


Литературна мисъл
Драгомир Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Илиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Тороманов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Барарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гюрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пламен Тотев
info@litmis.eu
Институт за литература
Дияна Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Вазкен Налбантян
info@litmis.eu
Институт за литература
Малгожата Внук
info@litmis.eu
Институт за литература
В. С. Фелдман
info@litmis.eu
Институт за литература
Сьорен Киркегор
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Йордан Каменов. Хайка за вълци и за стопани
Нина Илиева. Общностен етнос и народностна съдба в творчеството на Йовков
Дияна Иванова. Ярослав Сайферт и Атанас Далчев - типологически паралели
Ирен Иванчева. Поетесите Ненови
Пламен Тотев. Към теорията на епопеята като литературен жанр
Красимир Барарев. Клетвата пред своя владетел (меча)
Драгомир Петров. За рецепцията на Данте в България
Красимир Петров. Класицизъм и романтизъм във Франция с оглед на драматичния жанр

Трибуна на студенти литератори
Вазкен Налбантян. Семантика на чашата и надписът - Соломоновият комплекс в Житието на Константин

Полемики
Светла Гюрова. По повод на „Откъси от дневник” от Кирил Христов

Научни съобщения
Малгожата Внук (Краков). Към отворената структура (Въз основа на разказа „Незнайният” от Георги Райчев)
Джузепе Дел’Агата (Италия). „Антиримската” Кирило-Методиева полемика на Теофан Прокопович
В. С. Фелдман (Одеса). Библиотеката на Ришельовския лицей през 1817 - 1865 г.

Из световната есеистична мисъл
Сьорен Киркегор. Из Страх и трепет

Литературни списания от СССР, ГДР, САЩ

Преглед
Христо Йорданов. Веселин Андреев. Литературна анкета от Яко Молхов
Владимир Тороманов. The Illustrated History of Science Fiction by Dieter Wuckel and Bruce Cassiday