Issue 9, 1989


Литературна мисъл
Панайот Карагьозов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Ив. Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гуляшка-Балканска
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Росица Кючукова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариус Теофилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Ростовцев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Парашкевов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Пейковски
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чирпанлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Валентин Ангелов, Реквием за „всесилието” на гносеологическата естетика
Мариус Теофилов, Някои наблюдения върху функциите на поезията на Христо Ботев като национален епос (Опит за реконструкция)
Христо Дудевски, Ана Ахматова в българската критика (1920 - 1940)
Ирен Иванчева, Дора Габе - дебютантката
Росица Кючукова, Компромисът и нравственият максимализъм (Относно Куклен дом и Призраци на Хенрих Ибсен)
Йонка Кръстева, Американският роман за Виетнам: мит, историческа и художествена правдивост

Стоян Радев, Българистиката - наука за историческото и съвременно битие на народа ни

Из световната естетическа мисъл
Юрий Ростовцев (Москва), В търсене на собствен мироглед (Из беседите на А. Ф. Лосев)

Научни съобщения
Петър Парашкевов, Школското стихотворство и лириката за деца през Възраждането
Николай Иванов, Дейността на П. Р. Славейков и Димитър Благоев за развитието на учебното дело в Одрин през епохата на Възраждането
Стефан Чирпанлиев, Загадките около една преждевременна смърт
Иван Пейковски, Пет неизвестни писма на Борис Шивачев

Литературни списания от СССР и Франция

Преглед
Тодор Ив. Живков, За личността и делото на Иван Д. Шишманов (Иван Д. Шишманов - строител на българската култура и наука от Георги Димов)
Светла Гуляшка-Балканска, Николай Лилиев - поетът и човекът (Николай Лилиев от Елка Константинова)
Панайот Карагьозов, Славянските литератури в България. Проблеми на рецепцията

Хроника
Лидия Михова, Международна научна сесия по случай 250-годишнината от рождението на Софроний Врачански