Issue 5, 1989


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Галин Тиханов
Queen Mary University of London
Димитър Ефендулов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пламен Панайотов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дилевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Флоранс Дьоле
info@litmis.eu
Институт за литература
Антоанета Анчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Р. Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Йовева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Димитър Ефендулов, Човешката личност в поетическите текстове на старобългарските писатели
Николай Дилевски, Възможни и предполагаеми източници на Житие и страдания грешнаго Софрония. Време, място и цел на написването му
Ванда Смоховска-Петрова, Към въпроса за националното своеобразие на Българското възраждане
Румяна Йовева, Бай Ганьо – мит и реалност
Жана Николова-Гълъбова, Автономността на вдъхновението и мъките на творческия процес

Анализи
Галин Тиханов, Споменното начало в една българска стихосбирка

Пламен Панайотов, Явлението Розанов

Профили
Васил Колевски, Литературен труженик (Проф. Стойко Божков на 75 години)

Из световната естетическа мисъл
Флоранс Дьоле, Малките форми в прозата след Едисон

Научни съобщения
Димитър Р. ДимовПисма на Иван Кирилов до Цанко Церковски
Антоанета Анчева, Михаил Арнаудов за мимиката и другите анатомично-изразни средства в изкуството
Йонка Найденова, Непознат банатско-български вестник

Литературни списания от СССР, Полша Румъния, ГДР и ФРГ. - 33, 1989, № 5, 130.

Преглед
Илия Конев, Нови българистични изследвания във ФРГ
Георги Димов, Нов значителен труд за книжовния живот през епохата на Българското национално възраждане (Писател – творба - възприемател през Българското възраждане от Дочо Леков)
Надежда Александрова, Монографично изследване на българската поема (Българската поема от Освобождението до Първата световна война от Милена Кирова)

Хроника
Николай Аретов, Юбилейна научна сесия по случай 150-годишнината от рождението на Нешо Бончев