Issue 2, 1989


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Каназирска
info@litmis.eu
Институт за литература
Ксения Киселинчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лотос Бораджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Росен Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Бойка Мирева-Масимео
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кенанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

* * * Преустройството и литературната наука (Анкета с Георги Цанков, Александър Панов, Алберт Бенбасат)

Димитър Кенанов, Патриарх Евтимий и каноните на ораторското изкуство
Светлана Стойчева, Декоративната проза на Николай Райнов като един от стиловете почерци в културата ни от 20-те и 30-те години
Симеон Янев, Пародия в периферията на литературата
Маргарита Каназирска, Идеята за изкуството в естетиката на Леонид Леонов
Ксения Киселинчева, Монологът в съвременната американска драма

Анализи
Мария Иванова, Размисли около два балкона

Из световната естетическа мисъл
Алексей Лосев, Владимир Соловьов и неговото най-близко обкръжение

Научни съобщения
Росен Тахов, Авторът зад един подпис (Кой е Г. З.-ч)
Александър Йорданов, Писма, справки, бележки и други ценни документи в архива на Владимир Василев
Лотос Бораджиева, Христо Ботев и Христо Смирненски на арабски

Литературни списание от СССР, ЧССР, ГДР, ФРГ и Австрия

Преглед
Катя Станева, Художествените идеи на Българското възраждане (Творчество Васила Друмева и становление болгарской национальной литературы от Марина Чемоданова)
Христо Йорданов, За тебе те умряха, сборник
Анисава Милтенова, Бойка Мирева-Масимео. Studia Slavica mediaevalia et huamistica= Riccardo Picchio dicata. T. I. II