Issue 1, 1989


Литературна мисъл
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Панайот Карагьозов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Данаилова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Стайков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Памуков
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Стамболиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван П. Цанов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Пантелей Зарев, Чуждите влияния през Българското възраждане
Милена Кирова, Боян Пенев: арфа и прашка
Димитър Стайков, Българският стил на живот в Зидари на П. Ю. Тодоров
Стоян Илиев, За песните смърт няма
Елена Данаилова, Роман Якобсон за отношението между език и литература

Научни съобщения
Иван П. Цанов, Шолохов и Разораната целина в България
Стефан Памуков, Неизвестни писма на Николай Лилиев
Лиляна Минкова, Повестта на А. Ф. Велтман Райна королева болгарская в превода в България

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Холандия

Преглед
Иван Сестримски, Българска възрожденска литература. Проблеми, жанрове, творци от Дочо Леков
Ваня Бояджиева, Осветяване на нежната спирала (Неосветените дворове на душата от Николай Звезданов)
Панайот Карагьозов, Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур, сборник
Огнян Стамболиев, Две румънски книги за Достоевски (Аlbert Kovacs, Poetica lui Dostoievski; Valeriu Cristea, Dictionarul personajelor lui Dostoievski)