Issue 9, 1988


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Николай Дилевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катерина Илинчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Койка Попова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Николай Дилевски. Житие и страдания грешнаго Софрония и неговият път през годините
Ефрем Каранфилов. Портретът като литературен жанр
Лилия Кирова. Естетическите превъплъщения на Людмил Стоянов
Радослав Радев. Любен Каравелов и Иван Вазов в опита им за художествено осмисляне на българската история
Симеон Хаджикосев. Галийско-португалската поезията в светлината на провансалската лирика
Владимир Янев. Експресионистът Николай Марангозов

Научни съобщения. Документи
Катерина Илинчева. Поезията за деца и юноши след победата на социалистическата революция-традиционни и нови посоки
Койка Попова. Списание Книжовен имот (1872) и мястото му в детския периодичен печат
Георги Тахов. Живот под псевдоними (Габровски сатирици и хумористи във в. К’во да е)

In memoriam
Кръстьо Куюмджиев
Соня Баева

Литературни списания от СССР, ГДР и Дания

Преглед
Иван Младенов. Нови перспективи пред изследванията на текста (Исследования по структуре текста, сборник)
Александър Панов. Задълбочен принос към новия подстъп за разбиране на поезията на Николай Лилиев (Николай Лилиев от Стоян Илиев)