Issue 8, 1988


Литературна мисъл
Константин Каранов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Зоя Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенка Ангелова
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Марковска
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Айхенбаум
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пенка Ангелова. Три пътя към творчеството на Кафка
Стоян Илиев. Хайка за вълци
Александър Кьосев. Поетика на стихосбирката Пролетен вятър
Донка Марковска. Медицинското тълкуване на катарзиса в исторически план
Иван Спасов. Приказка разказва слънцето (Поезията на Весела Василева)

Из световната естетическа мисъл
Борис Айхенбаум. Теория на формалния метод

Константин Каранов. Живот, посветен на средновековната литература (Разговор с проф. Пол Зюмтор)

Научни съобщения. Документи
Стефан Великов. Неизвестни писма на Теодор Траянов
Николай Иванов. Участието на Димитър Благоев в българското опълчение през 1877 г.
Йордан Каменов. За мемоарния и документалния образ на Благоев

Литературни списания от СССР и ФРГ

Преглед
Зоя Андонова. Литературата е живот (Автобиографизъм и творчество от Людмила Григорова)
Цветанка Атанасова. Д-р Кръстьо Кръстев от Георги Цанков