Issue 4, 1988


Литературна мисъл
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Клод Леви-Строс
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Стайков
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Виктор Бичков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Велчо Велчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Райна Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Трайкова
Институт за литература
Николина Бурнева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Виктор Бичков. (Москва). Някои методологически проблеми на историко - естетическите изследване
Христо Богданов. Възникване на света според Енума елиш и Битие
Велчо Велчев. Революционният хуманизъм на Христо Смирненски
Светлозар Игов. Поезията на Николай Кънчев
Камен Михайлов. Проблеми на жанра през Българското възраждане
Иван Младенов. Фрагментът и четенето
Димитър Стайков. Българският стил на живот в драмата
Едвин Сугарев. Поезията на Александър Вутимски

Из световната естетическа мисъл
Клод Леви-Строс. Структура на митовете

Научни съобщения. Документи
Георги Тахов. Първите възрожднски поетеси и излизането от мита на анонимната поетика
Райна Тотева. Размисли върху стила на Дебелянов
Елка Трайкова. Вестник Ревизор в творческата съдба на Елин Пелин

Литературни списания от СССР, ФРГ и Куба

Преглед
Николина Бурнева. За новия речник на литературознанието (Wӧrterbuch der Literturwissenschaft)