Issue 3, 1988


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Русева
info@litmis.eu
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Стефан Памуков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Шели Барух
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Динков
info@litmis.eu
Институт за литература
Анани Стойнев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Юлзари
info@litmis.eu
Институт за литература
Гергана Михайлова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кенанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Запрянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Шели Барух. Да имаш златна мярка... (Наблюдения върху авторските редакции на Елин Пелиновите разкази)
Пирин Бояджиев. Тодор Пеев – журналист и драматург
Росица Димчева. В духовния свят на Иван Радоев
Божидар Динков. За доброто и злото (Към историята на мита)
Васил Колевски. Теоретични проблеми на социалистически реализъм в българската литература през втората половина на 30-те години
Жана Николова-Гълъбова. Езиково-стилни, художествени и мирогледни проблеми при превода на творби от Готхолд Ефрайм Лесинг
Виолета Русева. „Примитивът” като семантична и естетическа категория в критическите текстове на 20-те и 60-те години
Анани Стойнев. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството
Емилия Юлзари. Наблюдения над поетиката на Марио Варгас Льоса („Панталеон и посетителките” и „Леля Хулия и писачът”)

Профили
Гергана Михайлова. Рада Александрова

Научни съобщения. Документи
Стефан Великов. Писма на Асен Разцветников до Владимир Василев
Христо Йорданов. Спомени за Иван Радославов
Димитър Кенанов. Акилина - неизвестна книжовничка от XVII в.
Стефан Памуков. В интимния свят на Г. П. Стаматов

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Испания

Хроника
Йордан Запрянов. Научна конференция „Рецептивни проблеми на българската литературна история”
Лилия Кирова. Национална конференция по случай 200 години от рождението на Вук Караджич

Преглед
Николай. Аретов. Преводната проза от гръцки през Възраждането от Афродита Алексиева
Лидия Михова. Поредицата Учители-будители
Страхил Попов. Критици от миналото от Славчо Иванов
Бисерка Рачева. Literatur im Wandel. Entwicklungen in europӓischen socialistischen Lӓndern 1944/45-1980