Issue 2, 1988


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Тороманов
info@litmis.eu
Институт за литература
Зоя Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Анджела Димчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Митова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Михайлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Влахов-Мицов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Зоя Андонова. Добруджанецът в някои творби на наши белетристи
Николай Аретов. Наблюдения върху българските възрожденски преводи на произведения от Кристоф Шмид
Вера Ганчева. Изгубеният ад (Пасиансите на Стиг Дагеран)
Георги Димов. Българското литературознание и процесите на национално самопознание
Анжела Димчева. Глас през лабиринта на пространствата (Поезията на Блага Димитрова през 80-те години)
Владимир Тороманов. Поглед към българската научна фантастика за деца и юноши в началото на 80-те години
Симеон Хаджикосев. Културно-поетическата общност на Септимания и въздействието на провансалската лирика върху каталонската и кастилската поезия

Научни съобщения. Документи
Катя Митова. Равновесие между „чуждо” и „свое”
Димитър Михайлов. Писма на Стоян Михайловски

Литературни списания от СССР

Преглед
Стефан Влахов-Мицов. „Светлосенките на таланта” от Александър Спиридонов. Йордан Каменов. „Тодор Траянов. Нови изследвания”. Сборник