Issue 5, 1987


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Йордан Василев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Андрей Манолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йосиф Мороз
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Рафаел Алберти
info@litmis.eu
Институт за литература
Марко Семов
info@litmis.eu
Институт за литература
Вера Балабанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Иван Богданов. Документална литература, очерк, метод на дотворяване
Маргарита Брадистилова-Добрева. Конфликти и герои в драматургичното творчество на Кольо Георгиев
Йордан Василев. Социално-психологическите портрети на Иван Хаджийски
Георги Димов. Характерни явления и процеси в българското литературознание през 20-те и 30-те години
Андрей Манолов. Борис Виан – между мита и христоматията
Илия Пачев. Жанрово своеобразие на Вапцаровата лирика

Из световната естетическа мисъл
Рафаел Алберти. Народната поезия в съвременната испанска лирика

150 години от рождението на Васил Левски
Светлозар Игов. Словото на Левски и българската литература
Марко Семов. И слънце, и знаме

Научни съобщения. Документи
Вера Балабанова. Из спомените ми за Г. П. Стаматов
Николай Дончев. Писма на Салвадоре Куазимодо
Йосиф Мороз. К. Д. Балмонт в България

Литературни списания от СССР, и Холандия

Преглед
Александър Панов. Методологическа дискусия (Граници и възможности на литературознанието, сборник)
Иван Сестримски. Отново за Йордан Йовков (Йордан Йовков от Иван Сарандев)