Issue 4, 1987


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Илиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Златко Тасев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Тороманов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван П. Цанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Трифонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георг Лукач
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Барарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Станислав Стратиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Емилия Алексиева. Човекът и природата в прозата на Александър Куприн и Георги Райчев
Бистра Ганчева. За Константин Константинов като мемоарист и есеист
Росица Димчева. Сатира и новела (Творчеството на Станислав Стратиев)
Нина Илиева. Навлизането на мотива Нирвана в българската поезия от началото на века
Енчо Мутафов. Между ретро и модерния език (Цвайг и неговото възприемане у нас)

Из световната естетическа мисъл
Георг Лукач. Студии върху Гьотевия Фауст

Профили
Златко Тасев. Евтим Евтимов

Научни съобщения. Документи
Георги Тахов. Аз съм се обещал на отечеството си...
Цвета Трифонова. Испания в българския печат през Възраждането
Иван П. Цанов. Зад всяко негово отрицание се раждаше идеята за новото... (Спомени на Иван Мирчев за Гео Милев)

Литературни списания от СССР, Дания и Австрия

Преглед
Красимир Барарев. Введение в истрическую поэтику эпоса и романа от Е. Мелетински
Едвин Сугарев. Многоизменният свят на съвременната проза (Съвременната българска проза и европейските социалистически литератури, сборник)
Владимир Тороманов. Пристрастия от Христо Стефанов