Issue 3, 1987


Литературна мисъл
Атанас Бучков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Добрин Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Нонев
info@litmis.eu
Институт за литература
Росица Матева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Юрий Борев (Москва). Естетическите възгледи на Ломоносов
Атанас Бучков. Диалогът между Бахтин и Достоевски (Един аспект на проблема)
Михаил Василев. Италианската критика през XX век – за и против Кроче
Добрин Добрев. Още веднъж за особеностите на Йовковия реализъм
Богомил Нонев. Густав Майнринк и неговите български преводачи
Едвин Сугарев. Кръстопътища на разума и душата. За Антихрист на Емилиян Станев

100 години от рождението на Димчо Дебелянов
Милена Кирова. Символ и преживяване в Легенда за разблудната царкиня от Димчо Дебелянов
Катя Кузмова. Дебеляновата елегия Аз искам да те помня все така...

Научни съобщения. Документи
Михаил Неделчев. Димчови страници
Алберт Бенбасат. Стихотворението Миг на Дебелянов в светлината на един неизвестен спомен

Литературни списания от ЧССР, ГДР и Испания

Хроника
Росица Матева. Научна конференция Хумор и сатира - традиция и съвременност

Преглед
Богданов Богданов. За преводимостта на идеите (Митът за Одисей от Тончо Жечев)
Иван Гранитски. Със страст и позиция (В мига на избора от Георги Цанков)
Йордан Каменов. Словото-творец от Кръстьо Куюмджиев