Issue 1, 1987


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Памуков
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Марк Поляков
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райчинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мишел Бютор
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Трифон Банков. Християнската философия на историята и мирогледният преход в българската литература от IX – X век
Георги Димов. Рожба и връстник на априлската културна политика
Пантелей Зарев. Логиката на литературно-историческите процеси: литературното направление
Стоян Илиев. Личността на Николай Лилиев
Лилия Кирова. Пейо К. Яворов и Антун Г. Матош (Наблюдения върху идейно-естетическия свят на двамата поети)
Елка Константинова. Характерни черти на българския разказ. Минало и настояще
Марк Поляков (СССР). Критическата проза на Осип Манделщам
Сергей Райчинов. Прощаване с Трифон Банков
Георги Цанков. Шестата световна писателска среща – София’86

Из световната естетическа мисъл
Мишел Бютор. Четири есета за романа

Научни съобщения. Документи
Николай Аретов. Преводачът Стефан Стамболов
Стефан Памуков. Неизвестни писма на Боян Пенев и Дора Габе

Литературни списания от СССР и САЩ

Преглед
Христина Балабанова. Dionyz Durišin - Teoria medziliterarneho procesu
Ивайло Петров. За естетическата същност на социалистическия реализъм (Социалистический реализм. Теория и творчество от Васил Колевски)
Мариана Тодорова. Априлската песен на Георги Джагаров от Венко Христов