Issue 10, 1986


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Динеков
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Драгомир Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Велчо Велчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Паун Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Матеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пламен Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Мирчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Федерико Гарсиа Лорка
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Петър Динеков. Личността на учения (Акад. Д. С. Лихачов на 80 години)
Велчо Велчев. От факта към образа (Из творческата история на Йовковите Старопланински легенди)
Бистра Ганчева. Освободителна воина и национално самочувствие (Записки по българските въстания, Епопея на забравените)
Паун Генов. Поет безстрашен и правдив (90 години от рождението на Сергей Румянцев)
Невена Матеева. Константин Величков в редакцията на вестник Народен глас
Йонка Найденова. Основни проблеми на рецепцията на унгарската художествена литература у нас в периода 1877 – 1944 г.
Пламен Петров. Между страданието и скуката
Огнян Сапарев. Игрови аспекти на литературната комуникация

Из световната естетическа мисъл
Федерико Гарсиа Лорка. Канте хондо (Древната андалуска песен). Люлчините песни

Научни съобщения. Документи
Драгомир Петров. Към въпроса за произхода на южнославянската епическа традиция (Из Превъплъщенията на вълка-пазител)

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Франция

ЛМ – Прощаване с Георги Цанев

Преглед
Цветанка Атанасова. Безпощадният мечтател. Страници за Димитър Подвързачов от Вихрен Чернокожев
Богдан Мирчев. Нови изследвания върху българските литературни контакти с немскоезичните страни (Българо - немски литературни и културни взаимоотношения през XVIII и XIX век, сборник).
Александър Панов. Значението на изходната позиция (Поет и общество от Милена Цанева)