Issue 8, 1986


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Албена Бакрачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Благовеста Касабова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Зоя Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Антон Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Русенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитринка Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Томас Ман
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Караджов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ – С теоретическото проникновение, комунистическа принципност и вяра в творческата мощ на българина
Зоя Андонова. В творческата лаборатория на писателя Георги Караславов
Любен Георгиев. Основоположник на новобългарската повест и драма (Литературното дело на Васил Друмев)
Георги Димов. Гражданско-хуманистичните и културно-естетическите основания на една плодотворна дружба: Шишманов – Вазов
Благовеста Касабова. Своя Ран Босилек (100 години от рождението му)
Стефана Русенова. Дейвид Хърбърт Лорънс и някои аспекти на модернизма Евелина Стефанова. Еволюция на лирическото „аз” в поезията на Любомир Левчев (от актуално-публицистичното към философски-обощеното)
Христо Йорданов. „Аз пиша само тогава, когато обичам и се боря..." (Атанас Далчев)

Из световната естетическа мисъл
Томас Ман. Писма

Научни съобщения. Документи
Албена Бакрачева. Ад - presto към Септември
Димитър Караджов. Незаменим събеседник (Николай Лилиев)

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Куба

Хроника
Димитринка Димитрова, Камен Михайлов, Едвин Сугарев, Богомил Попов, Бисерка Рачева. Втори международен конгрес по българистика - София, 1986

Преглед
Антон Бояджиев. Под знака на литературната полемичност (Критически прицели от Симеон Хаджикосев)
Васил Колевски. Примерът на България (Социалистический реализм в современном мире от Е. Ф. Трущенко)
Георги Цанков. В търсене на светия Граал (Поетика на прозата от Цветан Тодоров)