Issue 5, 1986


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанко Игнев
info@litmis.eu
Институт за литература
Олга Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Г. И. Сафронов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Спиридонов. Народопсихология и патриотизъм
Панко Анчев. Пътните карти на Константин Константинов
Стоян Илиев. Драматично приятелство (Георги Бакалов и Николай Лилиев)
Любомир Стаматов. Д-р К. Кръстев - човекът и критикът (120 години от рождението му)
Александър Шурбанов. Проникването на Милтън в България (1864 – 1944)

Научни съобщения. Документи
Цанко Игнев. За един младежки литературен вестник, който не излезе
Олга Йорданова. Семеен портрет. Спомени
Иван Радев. Ръкописните сборници от с. Бяла черква през 60-те – 70-те години на XIX в. - 30, 1986, № 5, 91.
Г. И. Сафронов. (Ленинград). Страничка из руско-южнославянските литературни връзки (Из научното наследство на К. А. Копержински)

Литературни списания от ГДР, Дания, Франция и Португалия

Преглед
Христина Балабанова. Jan Koŝka, Slovensko - bulharske literarne vztany (1826-1918)
Трифон Банков. Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I
Александър Панов. Началото на едно значително дело (Периодика и литература. Т. I. (1877-1892)
Илия Тодоров. Bibliografia relatilor romane cu literaturile strane in periodice (1859-1918). Vol. II