Issue 1, 1986


Литературна мисъл
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Запрян Козлуджов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. И. Тарасова
info@litmis.eu
Институт за литература
Богомил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ - Априлският дух а съвременната българска литература

Елена Димитрова. Емилиян Станев и Достоевски
Александър Йорданов. Проблемите на стила в съвременно осветление
Запрян Козлуджов. Към характеристиката на литературния сказ
Енчо Мутафов. Диалектическия възглед (Бахтин и неговото възприемане у нас)
Иван Спасов. Поетесата Мара Белчева
Л. И. Тарасова. (Ленинград). Научно-техническата революция като художествен проблем

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП.
Михаил Василев. Априлският спор в печата за пътя на литературата

Научни съобщения. Документи
Богомил Попов. Разказвачът в новелата Страх на Йордан Радичков
Илия Тодоров. Великсин и Адел Омер дьо Ел

Литературни списания от СССР, ГДР, Холандия, Англия и Италия

ЛМ - Проблематиката на Десетия международен конгрес на славистите – София

Преглед
Камен Михайлов. Паисий Хилендарски от Боню Ангелов
Илия Пачев. Поетиката на Багряна от Дора Колева