Issue 4, 1985


Литературна мисъл
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чирпанлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Велчо Велчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Албена Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Радка Кърпачева–Даскалова
info@litmis.eu
Институт за литература
Новалис
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Стойчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Златина Хлебарова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Велчо Велчев. Йордан Йовковите Старопланински легенди
Албена Георгиева. Спецификата на легендата в българския фолклор
Стоян Илиев. Живата „мъртва” поезия
Радка Кърпачева–Даскалова. Чехов и Яворов
Миглена Николчина. Полет в небето на времето: П. Б. Шели и романтическият утопизъм

Из световната естетическа мисъл
Новалис. Цветен прашец

Профили
Георги Гетов. Любомир Левчев - аспекти от литературнотворческата му концепция

Научни съобщения. Документи
Тодор Стойчев. Александър Теодоров Балан в моите спомени
Златина Хлебарова. П. К. Яворов през 1913 г.

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Дания

Преглед
Алберт Бенбасат. Поезия на подвига от Христо Йорданов
Стефан Чирпанлиев. Биографът Захари Стоянов