Issue 9, 1985


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кристина Патрашкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гърдев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирма Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Терзиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Гърдев. Човекът и светът в прозата на Чингиз Айтманов
Ирма Димитрова. Поетическият свят на Александър Вутимски
Лилия Кирова. За някои особености на южнославянския реализъм
Константин Терзиев. Журналистът и ораторът Стефан Стамболов

200 години от рождението на Неофит Бозвели
Росица Димчева. Драматичното в диалозите на Неофит Бозвели

90 години от рождението на акад. Георги Цанев
Георги Димов. Виден представител на съвременната ни литературна история и критика

Научни съобщения. Документи
Лиляна Минкова. Из историята на българската възрожденска повест (Доктор Васил Караконовски и неговата повест Стоянова пещера).

Литературни списания от СССР, Куба и Чили

Преглед
Николай Аретов. Столица на оцелелите от Иван Радев
Христина Балабанова. Vladimir Macura, Znameni zrodu
Кристина Патрашкова. Разкъсани мрежи от Любомир Тенев