Issue 8, 1985


Литературна мисъл
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Запрян Козлуджов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Стойков
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Томова-Манова
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Велика Андрейчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Лиляна В. Ставрева
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Желю Авджиев. Емануил Попдимитров
Велика Андрейчева. Някои специфични черти в поетиката на Николай Райнов
Александър Атанасов. Георг Лукач – критик на авангардистката естетика
Радослав Радев. Родовото начало и проявленията му в българската белетристика през 60-те и 70-те години на XIX век
Валери Стефанов. Бай Ганьо и Бай Ганьо

Профили
Елка Константинова. За прозата на Иван Давидков

165 години от рождението и 90 години от смъртта на Фридрих Енгелс.
Любомир Стойков. Фридрих Енгелс като литературен критик

Научни съобщения. Документи
Елена Налбантова. Някои уточнения около книжовното наследство на П. Р. Славейков
Лиляна В. Ставрева. Писма на Мара Белчева

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ.

Преглед
Запрян Козлуджов. Ритм художественной прозы от М. М. Гиршман
Илия Конев. Виден немски славист и българист (Gerhard Gesemann, „Gesammelte Abhandlungen”. Band 1-2)

Хроника
Иванка Томова-Манова. Научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Николай Лилиев