Issue 7, 1985


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Лотос Бораджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Зоя Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Митова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Томова-Манова
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Башиянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жан Годон
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Пършев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Зоя Андонова. Към въпроса за психологията на литературното творчество
Николай Аретов. Необичайно пътешествие в света на романа (По повод Тайната на Богомил Райнов)
Георги Башиянов. За историко-литературното значение на една статия в сп. Зора (1885) и за нейния автор

Проблеми на художествения превод
Михаил Неделчев. Социални форми на самосъзнанието на преводното дело - 1984 г. (Състояние и проблеми на теорията, историята и критиката на превода и преводната литература)

100 години от смъртта на Виктор Юго
Жан Годон (Париж). Поемата Клетниците
Георги Димов. Виктор Юго и България
Людмила Стефанова. Виктор Юго - човекът и писателят

60 години от рождението на акад. Георги Джагаров
Дора Колева. Поезията е неуморно сражение за човека

Научни съобщения. Документи
Лотос Бораджиева. Светослав Минков и приказния свят на Шехерезада
Людмила Малинова. Темата за войната в поезията на жените-поетеси от края на 30-те и началото на 40-те години
Николай Пършев. Първият критически отзив за творчеството на Ангел Каралийчев в периодичния печат
Иванка Томова-Манова. Библиотеката на Николай Лилиев

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Мексико и Колумбия

Преглед
Божидар Кунчев. Шарл Бодлер от Димитър Аврамов
Катя Митова. Zofia Mitosek, Theorie badan literackih, Stefania Skwarczyskaa Kierunki w badaniach literackih
Георги Цанков. Увлечения. Етюди и портрети от Минко Бенчев