Issue 9, 1984


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Велев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Оскоцки
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Александру Дуцу
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Крачолов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Велев. Героите на Анархист в плен на диалектиката
Росица Димчева. Народопсихологията като наука
Христо Тодоров. Литературният текст от лингвистично и естетическо гледище

Профили
Светлозар Игов. Петър Алипиев

Чуждестранни българисти
Александру Дуцу (Румъния). Стъпала на сравнението

75 години от рождението на Н. Вапцаров
Петър Велчев. Испанският цикъл на Вапцаров
Йордан Каменов. Никола Вапцаров във вестник Литературен критик

Научни съобщения. Документи
Иван Крачолов. За рода на П. К. Яворов

Литературни списания от СССР, ФРГ

Преглед
Ваня Бояджиева. Събеседници от Атанас Свиленов
Илия Конев. Eduard Bayer, Dietmar Endler - Bulgarische Literatur im Überblink
Валентин Оскоцки. Ключовеи думи („Современники и предшественики. Литературно-критические очерки” от Виталий Озеров)