Issue 8, 1984


Литературна мисъл
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Климент Цачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Филчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Любенов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМБългарската социалистическа литература

Профили
Елка Константинова. Винаги с повелите на времето (Камен Калчев)

40 години от социалистическата революция в България
Петър Филчев. Героят в драматургията – концепция и естетическа реалност
Сабина Беляева. Жизнетворческата активност на героя
Сергей Райков. Фронт на неизвестността
Георги Димов. Развитие на литературознанието в социалистическа България

Проблеми на художествения превод
Любен Любенов. Анкети с български преводачи на поезия (10 години Съюз на преводачите)

Научни съобщения. Документи
Климент Цачев. Началото на пътя
Георги Тахов. Поетични реквиеми (Литературна София през 1944)

Литературни списания от СССР и ГДР

Преглед
Любен Бумбалов. Аналитичност и съпреживяване („Александър Вутимски” от Божидар Кунев)
Ралица Маркова. Българската драматургия 1878 - 1944 от Юлиан Вучков

Хроника
ЛМБългарската социалистическа литература