Issue 3, 1984


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Стайков
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Тонков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Сюпюр
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Александров
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Христо Йорданов. Подвигът на Георги Димитров и световната обществена и литературна мисъл
Дочо Леков. Възрожденският предговор и проблемите на литературата и културата
Александър Панов. Проблеми на жанровата теория
Здравко Петров. Владимир Василев и моите спомени
Огнян Сапарев. Литературна критика и социокултурен контекст

Анкети
Петър Тонков. „Един порив към духовното...” (Из литературната анкета с Иван Мирчев)

Към 40-годишнината от социалистическата революция в България
Любен Бумбалов. Наблюдения върху творчеството на Димитър Вълев

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП
Иван Попиванов. Естетически проблеми на социалистическия реализъм
Димитър Стайков. Мит и пародии в театъра на Йордан Радичков (Седми национален преглед на българската драма и театър)

Научни съобщения. Документи
Николай Аретов. Първоначални наблюдения върху проникването на Хиляда и една нощ в България през Възраждането
Никола Младенов. Срещи и разговори с Атанас Далчев

Литературни списания от Франция

Преглед
Веселин Вапорджиев. Eduard Bayer, Dietmar Endler, Bulgarische Literatur im Überblink
Георги Гетов. Като тънка везна от Иван Спасов
Елена Сюпюр. Literatura comparatâ si istoria mentalitâtilor, Alexandru Dutu
Георги Цанков. Творецът и неговият двойник от Людмила Григорова

Хроника
Александър Александров. Национално научна сесия „Проблеми на социалистическия реализъм”