Issue 1, 1984


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Драган Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Хосе Ортега-и-Гасет
info@litmis.eu
Институт за литература
Емануела Згамбати
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Велева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Теодора Джебарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. За някои определения на стила
Екатерина Иванова. Димитър Димов в своите герои от Тютюн
Ирен Иванчева. Поетесата Магда Петканова
Иван Младенов. Две стихии в поезията на Гео Милев
Иван Радев. За интереса към руската поезия у нас през 40-те – 50-те години на XIX в.
Симеон Хаджикосев. Към сравнителната поетика на Елин Пелин и Йовков

Анкети
Драган Ничев. При Ефрем Карамфилов

Из световната естетическа мисъл
Хосе Ортега-и-Гасет. Мисли за романа

Чуждестранни българисти
Емануела Згамбати (Рим). Националното и общоевропейското в делото на Кръстю Пейкич

80 години от рождението на Г. Караславов
Лидия Велева. За логиката на един образ
Стефан Коларов. Сериозното творчество иска всеотдайност (Из разговорите ми с Г. Караславов)

Научни съобщения. Документи
Теодора Джебарова. За първото представяне на старонордическа литература в България
Владимир Янев. Откривател от Кирил Христов - първата българска научнофантастична драма

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Испания

Преглед
Николай Аретов. Българското възраждане и Просвещението от Илия Конев
Александър Кьосев. Дисциплината на научното въображение („Звук и смисъл, Наблюдения над фоничната организация на художествената проза” от Радосвет Коларов)
Кирил Топалов. Български автори в руския периодичен печат от Цвета Унджиева