Issue 5, 1983


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Кочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Луко Захариев
info@litmis.eu
Институт за литература
Алфред Шютц
info@litmis.eu
Институт за литература
Асунта Карито
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

80 години от рождението на Никола Фурнаджиев
Едвин Сугарев. Художественото майсторство на Никола Фурнаджиев в Пролетен вятър

Дочо Леков. Драматургията на Войников и формирането на театралната култура и вкус през Възраждането
Светлозар Игов. Един поглед към поезията на Христо Ботев
Румяна Дамянова. Руската епистоларна и поетическа традиция и Одеският литературен кръжец
Бистра Ганчева. „Литературният живот” на няколко фолклорни мотива у Пенчо Славейков
Николай Кочев. Някои моменти от учението на Псевдо-Лонгин за възвишеното
Жана Николова-Гълъбова. Монологът и дневникът като автопортретно средство и изповед без маска

Чуждестранни българисти
Асунта Карито (Италия). Легенда за разблудната царкиня на Димчо Дебелянов

Профили
Луко Захариев. Божидар Божилов
Божидар Кунчев. Радой Ралин

Из световната естетическа мисъл
Алфред Шютц. Дон Кихот и проблемът за реалността

Научни съобщения. Документи
Елка Константинова, Надежда Александрова. Новооткрити писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев
Трифон Банков
. За един исторически разказ от края на XVIII в.

Литературни списания от ФРГ, Холандия и Куба

Преглед
Стефан Коларов. Отблизо и отдалеч от Симеон Хаджикосев
Соня Баева. Българската емигрантска интелигенция в Румъния през XIX в. от Елена Сюпюр