Issue 3, 1983


Литературна мисъл
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Анани Стойнев
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Велизар Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Пенчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Петър Коледаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Попова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лаура Баз-Фотиаде
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

100 години от смъртта на Карл Маркс
Иван Гранитски. Карл Маркс и литературната критика
Велизар Илиев. Енгелс и Лесинг

Людмила Стоянова. Българският диаболизъм. Щрихи към поетиката му
Анани Стойнев. Илия Бешков. Мисли за морала и изкуството
Маргарита Брадистилова. Жанрови търсения във възрожденските диалози
Петър Коледаров. Кога и защо Димитър Хоматиан е написал Краткото житие на Климент Охридски?
Георги Пенчев. Човекът и светът на новия светски роман
Юрий Борев (Москва). Проблемът за произхода на литературата и изкуството

Научни съобщения. Документи
Екатерина Иванова. Димитър Димов и Градината на мъките от Октав Мирабо
Катя Попова. Списание Маскарад
Лаура Баз-Фотиаде, Страхил Попов. Нова плодотворна среща между български и румънски учени

Литературни списания от Франция и Канада

Преглед
Радослав Радев. Нешо Бончев от Иван Сестримски
Георги Димов. Людмил Стоянов. От символизма к социалистическому реализму на В. А. Захаржевская
Николай Дончев. Verlaine par Pierre Petifils