Issue 2, 1983


Литературна мисъл
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Спас Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Монова
info@litmis.eu
Институт за литература
Десидерио Навардо
info@litmis.eu
Институт за литература
Ханс Магнус Енценсбергер
info@litmis.eu
Институт за литература
К. Н. Кантарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Минко Бенчев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пред 110 годишнината от рождението Георги Бакалов
Константин Еленков. Парадокси на отрицанието

Профили
Катя Янева. Давид Овадия

Людмила Боева. Понятието за авторска личност през Българското възраждане
Илиана Монова. Отношението към спомена в поезията на Димчо Дебелянов
Михаил Василев. Чуждият разказ днес
Йонка Кръстева. Два антивоенни романа (I. Идейно - художествени особености на романа „Кланица 5” на Вонегът)
Десидерио Навардо (Хавана). Евроцентризъм и антиевроцентризъм в литературната теория на Латинска Америка и Европа

Проблеми на художествения превод
Спас Николов. Вярност към оригинала в поетическото внушение

Из световната естетическа мисъл
Ханс Магнус Енценсбергер. Възникването на едно стихотворение

Научни съобщения. Документи
К. Н Кантарев. За Иван Радославов (1880 - 1969)

Литературни списания от Дания, Франция и Куба

Преглед
Сергей Райков. Проблеми и профили на Боян Ничев
Георги Гетов. Дълг и литература от Стефан Коларов
Минко Бенчев. Един бял лист, едно перо от Божидар Кунчев и Творци и слово от Панко Анчев
Анисава Милтенова. Поетиката на старобългарската литература от Красимир Станчев

Хроника
Илия Тодоров. Научна сесия по случай 220-годишнината от История славеноболгарская