Issue 8, 1982


Литературна мисъл
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гуляшка-Балканска
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Васева
info@litmis.eu
Институт за литература
Велизар Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илияна Друмева
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Данчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Влахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. В. Воробьов
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидара Делииванова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

120 години от рождението на Иван Шишманов
Георги Димов. Иван Шишманов и западноевропейските литератури

Илия Конев. Научното дело на акад. Емил Георгиев
Кирил Топалов. Григор Пърличев и гръцката политическа и културна история
Светла Гуляшка-Балканска. Стоян Михайловски. Опит за портрет. Денят се познава по утрото
Велизар Илиев. Маркс и Лесинг
Милена Кирова. Скандинавската литература у нас на прелома между XIX и XX в.

Анкети
Георги М. Григоров. Четири разговора с Ангел Тодоров (детство, юношество, гимназиални години)

Проблеми на художествения превод
Илияна Друмева. Преводната драматургия през 1981 г.
Иванка Васева. Публикации по теория и история на превода и критика на теоретични трудове през 1981 г.
Андрей Данчев. Рецензии и критики на преводната проза – 1981

Научни съобщения. Документи
Георги Влахов. Непубликувани писма на Кузман Шапкарев от живота му през 1869 - 1883 г.

Литературни списания от Холандия

Преглед
Боньо Ст. Ангелов. Славянски ръкописи в библиотеката на руския манастир Пантелеймон - Света гора (“The slavonic manuscripts of Saint Panteleimon monastery (Rossikon) on Mount Athos by A. E. Tachiaos)
Л. В. Воробьов (СССР). Естетическите програми на френските и руските символисти от Стоян Илиев
Божидара Делииванова. Философската проза от Хайнрих Хайне. т. I и II