Issue 5, 1982


Литературна мисъл
Виктор Бичков
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Евдокия Метева
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Славова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сава Василев
University of Veliko Turnovo
Христо Карастоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Венцеслав Константинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Бекриев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Душков
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

100 години от рождението на Георги Димитров
Георги Цанев. Георги Димитров за литературата
Стефан Коларов. С величието на човека и вожда (Образът на Георги Димитров в българската поезия)
Виолета Кунева. Георги Димитров и прогресивната френска интелигенция
Маргарита Славова. Образът на Георги Димитров и детско-юношеската проза

Йорданов Александър. Нашата забрава и непознатият Георги Константинов
Сава Василев. Стефан Стамболов и неговата поезия
Христо Карастоянов. Разказвачът Матвей Вълев
Александър Атанасов. Георг Лукач за своеобразието на естетичното
Виктор Бичков. (Москва). За източниците на средновековната теория на знака и значението

Проблеми на художествения превод
Венцеслав Константинов. Някои метрически особености на Гьотевата трагедия Фауст и предаването им в новия български превод

Научни съобщения. Документи
Христо Бекриев. Непознато писмо от П. Р. Славейков
Атанас Душков. Димитър Подвързачов в моите спомени

Литературни списания от Австрия и САЩ

Преглед
Соня Баева. Чехи и българи-културни взаимоотношения от Зденек Урбан
Евдокия Метева. Лириката на Тютчев от Милка Бочева
Николай Дончев. Litterature Franҫaise. Le Romantisme II-1843-1869 par Claude Pichois (Paris, ed. Arthaud, 1979)