Issue 4, 1982


Литературна мисъл
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Надежда Андреева
info@litmis.eu
National Academy for Theatre and Film Arts
Цветан Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

100 години от рождението на Боян Пенев
Елка Константинова. Безсмъртното дело на Боян Пенев
Панко Анчев. Боян Пенев
Христина Балабанова. Боян Пенев и българското компаративно мислене
Иван Радев. Боян Пенев и Йован Скерлич

Цветан Тодоров. Три възгледа за поетическия език
Рая Кунчева. Хорей и народни размери
Бисерка Рачева. Насоки в рецепцията на немската литература у нас в началото на века
Надежда Андреева. В памет на Пеньо Русев
Пеньо Русев. Станислав Пшибишевски на българска сцена

Проблеми на художествения превод
Жана Николова-Гълабова. Фауст на Гьоте в превода на Кръстьо Станишев

Литературни списания от Холандия, Франция, Италия и Куба 152

Преглед
Георги Гетов. Българистика и българисти, сборник
Величко Тодоров. Dějini bulgaristiky na univerzitě Karlove v Praze. Prace z dějin slavistiky VIII
Веселин Вапорджиев. Roman im Gesprach. Beitrӓge aus sechs sozialistischen Lӓndern