Issue 2, 1982


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
В. А. Захаржевская
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Звезданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Невяна Дончева-Панайотова
info@litmis.eu
Институт за литература
Санте Грачоти
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Пикио-Симонели
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Лазарев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Чуждестранната наука за българската култура
В. А. Захаржевская (Киев). По въпроса за художественото многообразие на българската проза от 60-те и 70-те години (в сравнение с руската и украинската проза)
Санте Грачоти (Рим). Поезията на Атанас Далчев
Мария Пикио-Симонели (САЩ). Някои бележки върху „актовете” от църковния събор на катарите в Сен Феликс де Карман

80 години от рождението на Светослав Минков
Людмила Стоянова. Фантастичните гротеските на Светослав Минков

Енчо Мутафов. Модерният лирически тип
Магдалена Шишкова. Книга за кръстопътищата на живота
Георги Янев. Превъплъщенията на героя или парадоксите в Снаха
Невяна Дончева-Панайотова. Черноризец Храбър и Паисий Хилендарски - исторически и литературни аналогии
Николай Звезданов. Етико-философската основа на Майсторът и Маргарита от Михаил Булгаков
Людмила Григорова. Творецът и неговият „двойник”

Проблеми на художествения превод
ЛМ - Втори национален преглед на творчеството на младите преводачи

Проблеми на художествения превод
Георги Цанков. Наблюдения върху работата на младите преводачи от френски език

Научни съобщения. Документи
Лазар Лазарев. (Москва). „Но свършват ли делата някой ден...”

Литературни списания от ГДР и Италия 154

Преглед
Стефан Коларов. С величието на труда и Ескизи и портрети от Иван Попиванов
Николай Аретов. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад от В. М. Жирмунски