Issue 1, 1982


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Драгомир Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Хосе Ортега-и-Гасет
info@litmis.eu
Институт за литература
К. Н. Кантарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирина Бенатова
info@litmis.eu
Институт за литература
Свейн Мьонесланд
info@litmis.eu
Институт за литература
Дмитрий Лихачов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Д. С. Лихачов (Ленинград). За точността в литературознанието
Георги Димов. Формиране на ново литературно-естетическо съзнание в националния ни книжовен живот
Дочо Леков. За литературните поколения през Възраждането

100 години от рождението на Теодор Траянов
Стоян Илиев. Теодор Траянов
Ирина Бенатова (Киев). Мотивът Ботевата балада Хаджи Димитър, отразен в творчеството на Теодор Траянов, Гео Милев и Николай Хрелков

Профили
Петър Велчев. Блага Димитрова
Александър Спиридонов. Димитър Талев

Из световната естетическа мисъл
Хосе Ортега-и-Гасет. Четири есета

Проблеми на художествения превод
Драгомир Петров. Италианската поезия през моя литературен опит. (Поглед към типологиите на Възраждането)

Научни съобщения. Документи
К. Н Кантарев. Вероятният повод за написването на Моята молитва от Хр. Ботев
Виолета Кунева. Гръцката публицистика за Георги Димитров (1933-1934)
Свейн Мьонесланд (Норвегия). Норвежкият превод на Под игото от 1895 г.

Литературни списания от Франция, Испания и САЩ

Преглед
Георги Гетов. Партийността и активната личност в литературата от Георги Пенчев
Христо Дудевски. Александър Блок и България от Екатерина Даскалова
Пирин Бояджиев. Българо-румънски литературни взаимоотношения през XIX в. Сборник