Issue 9, 1981


Литературна мисъл
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Федоренко
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература
Драган Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Шишкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Еленков
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Вълчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Станчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

1300 години българска държава
Магдалена Шишкова. Революционно-освободителните борби на българския народ, отразени в тетралогията на Димитър Талев
Константин Мечев. Старобългарско епическо сказание

70 години от рождението на Пантелей Зарев
Константин Еленков. Неуморната съвест на призванието

Профили
Николай Федоренко (Москва). Евтим Евтимов

Чуждестранната наука за българската култура
Джузепе Дел’Агата (Италия). „Балканско” и „европейско” гледище в споровете за езика в България през първата половина на XIX в.

Катя Янева. Мемоаристиката за Вапцаров - актив и задължения
Васил Колевски. Димитър Благоев за руската литература
Желю Авджиев. Христо Ясенов след Първата световна война
Василев, Михаил. Поети от първото следдеветосептемврийско поколение

Анкети
Драган Ничев. При Генчо Стоев

Научни съобщения. Документи
Георги Тахов. От Ден първи до жертвените клади
Стоян Илиев. Писма между Иван Радославов и Тодор Траянов
Георги Вълчев. Термини и понятия в сравнителното литературознание

Литературни списания от Швеция и САЩ

Преглед
Красимир Станчев. Константин-Кирил Философ, сборник
Илия Конев. 1300 Jahre Bulgarien. Studien zum I. Internationalen Bulgaristikkongress, Sofia, 1981. Teil I. Hiernoymus Verlag Neuried, 1981