Issue 8, 1981


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Людмила Боева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Звезданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Рикардо Пикио
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Папанчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Благой Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

70 години от рождението на др. Тодор Живков
ЛМ - Бележит ръководител марксист-ленивец

ЛМ - Първи международен конгрес по българистика

1300 години българска държава
Рикардо Пикио (Италия). Мястото на старата българска литература в културата на средновековна Европа

Профили
Дора Колева. Бленика

Анализи
Николай Звезданов. Бомбето от Йордан Радичков
Любомир Тенев. Петко Тодоров и неговата драма Зидари
Лилия Кирова. Георги Кирков в южнославянски контекст
Иван Радев. За връзката „етическо - естетическо” в българската книжнина от 20-те и 30-те години на XIX в. 90
Георги Папанчев. „Потокът на съзнанието” и съвременният английски роман

Анкети
Благой Димитров. Из анкетата с Давид Овадия

Научни съобщения. Документи
Виолета Кунева. Иля Еренбург и френската култура

Литературни списания от Франция и Австрия

Преглед
Людмила Боева. Паисий Хилендарски. Епоха, личност, дело от Велчо Велчев
Георги Цанков. Българската драматургия 1944 - 1979 от Юлиан Вучков
Николай Дончев. I miei incontri con la Russia di prof. Ettore Zo Gatto

Хроника
Ралица Маркова. Национална комплексна конференция на младите литературоведи