Issue 7, 1981


Литературна мисъл
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Павел Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Чавдар Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлиан Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиан Генов
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Храпченко
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ НЕ

Пантелей Зарев. Възприемане (рецепция) на художествената литература

1300 години българска държава
Чавдар Добрев. Концепцията за човека и историята в Антихрист на Емилиян Станев

Чуждестранната наука за българската култура
Георгий Д. Гачев (Москва). Българският образ на света (според новелата „Горещо пладне” на Йордан Радичков)

По страниците на сп. „Вопросы литературы”
М. Б. Храпченко (Москва). Хоризонтите на художествения образ

Нина Пантелеева. Проблемът на трагичното в поезия на П. П. Славейков

Проблеми на художествения превод
Иван Цветков. Славянските литератури в български превод през 1980 година
Симеон Хаджикосев. Преводната художествена проза през миналата година (западни и неславянски литератури)
Юлиан Йорданов. Преводната детско-юношеска литература през 1980 година
Христо Стефанов. Преводната поезия от 1980 година през погледа на читателя

Научни съобщения. Документи
Павел Стефанов. Неизвестно книжовно огнище в Ловешко през XVII в.
Илиан Генов. Просвещението, Гьоте и неговата драма Ифигения в Таврида

Литературни списания от СССР, ФРГ и Франция

Преглед
Ралица Маркова. Стъпала на комедията от Снежина Панова
Величко Тодоров. Karel Čapek, František Burianek

Хроника
ЛМ - Априлска литературна дискусия ’81