Issue 6, 1981


Литературна мисъл
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Карол Телбизов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Кочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидара Делииванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Паскал Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Олев Йъги
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Храпченко
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. Прощално

90 години от основаването на БКП
Георги Димов. Основателят на партията на българския революционен пролетариат Димитър Благоев - родоначалник и на българската марксическа литературна теория и критика
Стефан Ангелов. Социалистическият хуманизъм в действие

Чуждестранната наука за българската култура
Георгий Д. Гачев (Москва). Българският образ на света (според новелата „Горещо пладне” на Йордан Радичков)

По страниците на сп. „Вопросы литературы”
М. Б. Храпченко (Москва). Хоризонтите на художествения образ

Профили
Паскал Стаматов. Атанас Манчев

Николай Кочев. Към въпроса за победилото божество у Еврипид

Научни съобщения. Документи
Карол Телбизов. Чипровската книжовна школа
Симеон Хаджикосев. Ален Роб-Грийе и „новият роман”

Литературни списания от СССР, ГДР, Куба и САЩ

Преглед
Христо Стефанов. Съдбата на България през погледа на учения от Вера Стефанова
Александър Йорданов. Самобитно и общочовешко от Елка Константинова
Божидара Делииванова. Естетика от Фридрих Шилер

Хроника
Олев Йъги. Главният редактор представя естонското филологическо сп. Keel ya kiryadus (Кеел йа кирйандус)