Issue 4, 1981


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Петев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пеньо Русев
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлиан Вучков
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

25 години от Априлския пленум на ЦК на БКП
Стефан Коларов. По априлската магистрала на живота и времето
Георги Цанков. Априлският дух на съвременната българска проза
Юлиан Вучков. Тенденции в българската драматургия след Априлския пленум

Пантелей Зарев. Литературна критика и литературна история като литературна рецепция
Сабина Беляева. Човекът и неговото време
Илия Конев. Андриа Качич Миошич за историческото минало на България. („Разговор угодни народа словинскаго”)

Чуждестранната наука за българската култура
Марина Чемоданова (Москва). За патетичното и елегичното звучене в българската възрожденска лирика

Научни съобщения. Документи
Соня Баева. Смъртта на Васил Левски и две Славейкови произведения. („Жестокостта ми се сломи” и „Изворът на Белоногата”)
Пеньо Русев. Иво Андрич във възприемането на българската литературна критика

Литературни списания от Австрия, Италия и Испания

Преглед
Христо Йорданов. Книга за критиката от Георги Цанев
Ваня Бояджиева. Проблеми на възрожденската поетика от Кирил Топалов
Николай Петев. Погледи към съвременната проза и поезия от Христо Стефанов