Issue 2, 1981


Литературна мисъл
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боян Биолчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Анани Стойнев
info@litmis.eu
Институт за литература
Добри Вичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
В. Д. Андреев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Цанев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кирков
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Дуйчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

1300 години българска държава
Георги Цанев. За характеологията на българския народ
Емил Георгиев. Периодизация на развитието на българската литература от Освобождението на България от османско владичество до наши дни

Чуждестранната наука за българската култура
Любен Георгиев. Срещи със съветски литературоведи

Анализи
Димитър Кирков. Остава една последна дума... („Завръщане” от Генчо Стоев)
В. Д. Андреев (Ленинград). За изучаването на българо-съветските литературни взаимоотношения на съвременния етап
Добри Вичев. По въпроса за „епическата вълна” и литературния процес в България през периода 1949 - 1956 г.
Цветанка Атанасова. За национална по дух литература
Боян Биолчев. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс

Анани Стойнев. Поетическото художествено произведение в естетиката на Хегел

Научни съобщения. Документи
Христо Дудевски. Уроците на поета
Иван Дуйчев. Спомени
Камен Михайлов. Неизвестни материали от На острова на блажените на Пенчо Славейков

Литературни списания от ФРГ и Австрия

Преглед
Бистра Ганчева. „В света на „Старопланински легенди” от Иван Сарандев
Веселин Вапорджиев. Romane in 20. Jahrhundert. USA. England, Frakreech, BDR, сборник

Хроника
Йорданка Стефанова. Международна научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков