Issue 10, 1980


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Боян Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Пенчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентина Радинска
info@litmis.eu
Институт за литература
Донка Петканова-Тотева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Папанчев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

ЛМ - Третата международна писателска среща София’80

70 години от рождението на Петър Динеков
Донка Петканова-Тотева. Един щастлив юбилей

Боян Ничев. Към историята на българското сравнително литературознание (Основни развойни насоки и проблеми до Втората световна война)
Елка Константинова. За функциите на фантастичното в българската художествена проза

Анализи
Валентина Радинска. Загадките на една поема
Георги Папанчев. Английският роман през 1979

Анкети
Христо Йорданов. „И благородно сърце, и светла душа, и дълбок разум...”

Георги Пенчев. Съвременникът и концепцията за личността в литературата

Литературни списания от Австрия, ФРГ, Испания

Преглед
Надежда Александрова. „Яворов – раздвоеният и единният", сборник
Николай Аретов. „Българската възрожденска литература” от Иван Радев
Ралица Маркова. „Поетическият театър на Федерико Гарсия Лорка” от Стефан Танев