Issue 8, 1980


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Рая Кунчева
Institute for literature, BAS
Атанас Бучков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райчинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Звезданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Любенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Марина Чемоданова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

85 години от рождението на Георги Цанев
Иван Попиванов. С взискателност и стабилна позиция

Рая Кунчева. Български ямбически размери
Любен Любенов. Римите в поемата „Септември”
Николай Звезданов. „Дом” и „Път” в творчеството на Йордан Радичков
Енчо Мутафов. Живот в мита
Бисерка Рачева. Концепцията за човека в драматургията на Бюхнер
Георгий Гачев (Москва). За възможното съдействие на хуманитарните науки в развитието на естествените
Росица Димчева. Утвърждаване на литературната теория като всестранна хуманитарна наука

Научни съобщения
Кирил Топалов. Атинският периодичен печат за участието на Григор Пърличев в поетическия конкурс през 1860 и 1862 година
Марина Чемоданова (Москва). Формирането на българската белетристика и френската романтическа „неистова” школа
Виолета Кунева. Публицистиката на Михаил Колцов за Георги Димитров (1933-1935)

Литературни списания от ГДР и Австрия

Преглед
Сергей Райчинов. „Из историята на руско-българските литературни връзки” от Боньо Ангелов
Николай Аретов. „За литературните жанрове през българското Възраждане”, сборник
Атанас Бучков. „Творческие методы и художественные системы” от И. С. Волков