Issue 1, 1980


Литературна мисъл
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христофор Тзавелла
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Крумка Шарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Татяна Панова
info@litmis.eu
Институт за литература
Евгений К. Теодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Нинова
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

150 години от рождението на Григор Пърличев
Христофор Тзавелла. Аспекти на възрожденския творчески дух на Григор Пърличев

Стоян Стоянов. Наблюдения върху стила и езика на Никола Вапцаров
Дора Колева. Никола Вапцаров и Иржи Волкер

70 години от рождението на Емил Георгиев
Илия Конев. Емил Георгиев и българското сравнително литературознание

Крумка Шарова. Взаимодействие между движенията за национална култура и за политическо освобождение през Възраждането
Иван Попиванов. Някои проблеми на художествената структура
Енчо Мутафов. Художественото цяло
Панко Анчев. Прозата на поета
Исак Паси. Естетиката на Шилер
Светлозар Игов. Критиката на Т. С. Елиът

Научни съобщения
Илия Тодоров. Из преписката между Иван Вазов и Александър Теодоров-Балан
Татяна Панова. Първи прояви на българската литературна критика за Лев Толстой

*** Тематика на IX международен конгрес на славистите в Киев

Литературни списания от СССР и ГДР

Преглед
Христо Стефанов. „Планета на свободата” от Чавдар Добрев
Евгений К. Теодоров. „Българската литература и народното творчество”, сборник
Мариана Нинова. „Эмиль Золя – литературный критик” от Елисавета Кучборская